#COVID-19

Prevádzky schopnosť na 100%

Číslo pre rýchlu intervenciu: + 421 911 109 211

PADUS PER ŽIVOTNÉ  

PROSTREDIE

Padus pre životné prostredie je divízia našej spoločnosti Padus Allestimenti, ktorá sa venuje životnému prostrediu a službám v oblasti sanifikácie prostredia.

Súčasná núdzová zdravotná situácia si vyžaduje dezinfikovať spoločné priestory ako aj mestské prostredie.Okrem toho, je v záujme zabezpečenia primeranej ochrany životného prostredia nevyhnutné, aby bol sanitačný proces dlhodobý a účinný s cieľom zabrániť šíreniu sa pandémie a čo najskôr umožnil obnovenie života v našej krajine.

  

VYSOKÁ DEZINFEKČNÁ SILA

100%  PRÍRODNÝ

Čo je REair?

REair po rokoch vedeckého experimentovania v spolupráci s prestížnymi Univerzitami v Taliansku, vyvinula inovatívny patentovaný produkt, ktorý má využitie na povrchoch indoor/outdoor.


REair vytvára na povrchoch aktívny povlak, ktorý poskytuje životnému prostrediu drastické zníženie toxických látok v ovzduší a dezinfekciu prostredia s novým prístupom založeným na nanotechnológiách a fotokatalytyckých procesoch schopných zničiť mikroorganizmy, plesne a baktérie. 


REair je schopný zabezpečiť dezinfekčný proces na základe fyziky, je eko kompatibilný a má vysoký stupeň dlhotrvajúceho účinku. To sú všetko nezanedbateľné aspekty, ak berieme do úvahy nevyhnutnosť udržania zdravého a hygienického prostredia bez opakovaného dezinfikovania povrchov a priestoru okolo nás.

Produkt sa skladá z fotosenzitívnych molekúl, ktoré pri kontakte so svetlom (umelým alebo prírodnym) aktivujú proces fotokatalýzy, teda rozkladu škodlivých organických látok v životnom prostredí.

Čo je naša práca?

Divízia Padus pre Životné prostredie je certifikovaná na predaj produktov Reair, meranie bakteriálneho znečistenia a aplikáciu. Meranie sa vykonáva pred a po aplikácii fotokatalytického produktu Reair. Na záver odovzdáme klientovi súhrnnú správu so všetkými údajmi o nameraných hodnotách.

Naše služby poskytujeme firmám, teda dodanie a aplikácia. Fyzickým osobám ponúkame aj verziu produktov na domáce použitie. Krajiny, kde pôsobíme: Taliansko, Slovensko, Česká republika a Arabské Emiráty.

Výnimočná dezinfekčná sila


REair vysoká schopnosť znižovania výskytu škodlivých mikroorganizmov.

Eliminuje 

znečistenie


REair dokáže zrýchliť proces rozkladu škodlivých organických látok prítomných v životnom prostredí.

Eliminuje plesne a nepríjemné pachy


REair zničí plesne a je zároveň prevenciou proti ich vytváraniu , odstraňuje nepríjemné pachy.

Aktivuje sa vďaka svetlu


REair tvoria fotosenzitívne molekuly, ktoré sa aktivujú pomocou svetla.

KONTAKTUJTE NÁS

Padus Allestimenti S.r.l.

via Luigi Einaudi 98 45100 Rovigo ITALIA

0425 471211  |  FAX 0425 404672 

CF/P.IVA 01427120298 

info@padusallestimenti.com